Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 14/9/2016): Một người bị lốc xoáy cuốn bay hàng chục mét tại Quảng Trị

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 14/9/2016): Một người bị lốc xoáy cuốn bay hàng chục mét tại Quảng Trị