Xem phiên bản di động
    

‘thanh tra giao thông’

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 08/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 08/12/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 24/10/2016): Tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội – 7 người thường vong

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 24/10/2016): Tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội – 7 người thường vong

Người đưa tin 24g – (11g ngày 23/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 23/10/2016)

[/vhd]

Thanh tra giao thông tỉnh xử phạt 1.488 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 3, 1 tỷ đồng

Thanh tra giao thông tỉnh xử phạt 1.488 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 3, 1 tỷ đồng

9 tháng qua, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tuần tra, kiểm tra 1.095 cuộc. Qua đó, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.488 trường hợp với tổng số tiền trên 3, 1 tỷ đồng.

Bản tin trưa (09/8/2016)

Bản tin trưa (09/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 29/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 29/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 23/07/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 22/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 22/7/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

60 phút (14/11/2014)

60 phút (14/11/2014)