Xem phiên bản di động
    

‘Tân Long’

Thời sự 11h (20/6/2015)

Thời sự 11h (20/6/2015)

Tân Long phấn đấu sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Tân Long phấn đấu sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng với việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nên đến nay xã Tân Long, huyện Mang Thít đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.

Thời sự 18h30 (14/04/2015)

Thời sự 18h30 (14/04/2015)

Tân Long phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Tân Long phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự quan tâm đầu tư kinh phí của trên cộng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ xã và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân; bộ mặt nông thôn xã Tân Long huyện Mang Thít không ngừng đổi mới và đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng từng bước được cải thiện.

Thời sự 18h30 (03/02/2015)

Thời sự 18h30 (03/02/2015)

Tân Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Tân Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông

Giao thông là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên mấy năm gần đây nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và huy động sức dân cộng với việc tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, xã Tân Long, huyện Mang Thít, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện tiêu chí này.

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Tân Long phấn đấu về đích trong năm 2014

Tân Long phấn đấu về đích trong năm 2014

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, nên đến nay xã Tân Long, huyện Mang Thít, đã đạt được 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa trong năm nay.