Thủng ruột, uốn ván vì thói quen sử dụng tăm tre sai cách

Thủng ruột, uốn ván vì thói quen sử dụng tăm tre sai cách