Xem phiên bản di động
    

‘Tái cơ cấu nông nghiệp’

Diễn đàn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Diễn đàn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Sáng nay, tại TP HCM, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công thương chủ trì Diễn đàn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của vùng, gắn với thị trường.

Nông thôn ngày nay: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ giống cây trồng hướng đến tái cơ cấu nông nghiệp

Hỗ trợ giống cây trồng hướng đến tái cơ cấu nông nghiệp

Nhằm hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, thay thế vườn già cỗi kém hiệu quả, từ năm 2015 Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2017”.

Ý kiến đại biểu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ý kiến đại biểu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Trong thảo luận tại tổ sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 tập trung đóng góp nhiều ý kiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, làm thế nào để tái cơ cấu ngành nông nghiệp mang tính bền vững được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp nhất.

Tạo động lực cho nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng

Tạo động lực cho nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng

Tái cơ cấu nông nghiệp để tạo động lực cho nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, vào sáng 3/11.

Bản tin trưa (24/9/2016)

Bản tin trưa (24/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)

Tái cơ cấu nông nghiệp giúp nông dân tăng thu nhập

Tái cơ cấu nông nghiệp giúp nông dân tăng thu nhập

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm được Vĩnh Long tập trung thực hiện trong thời gian qua.

Thời sự 18h30 (15/01/2016)

Thời sự 18h30 (15/01/2016)