Xem phiên bản di động
    

‘Tái cơ cấu’

Phát huy hiệu quả tái cơ cấu ngành công nghiệp

Phát huy hiệu quả tái cơ cấu ngành công nghiệp

Với mục tiêu nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện tái cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thời sự 18h30 (02/03/2017)

Thời sự 18h30 (02/03/2017)

Bản tin trưa (10/11/2016)

Bản tin trưa (10/11/2016)

Bản tin trưa (07/11/2016)

Bản tin trưa (07/11/2016)

Thời sự 18h30 (02/11/2016)

Thời sự 18h30 (02/11/2016)

Thời sự 18h30 (01/11/2016)

Thời sự 18h30 (01/11/2016)

Bản tin trưa (31/10/2016)

Bản tin trưa (31/10/2016)

Thời sự 18h30 (22/10/2016)

Thời sự 18h30 (22/10/2016)

Thời sự 18h30 (17/10/2016)

Thời sự 18h30 (17/10/2016)

Thời sự 18h30 (04/10/2016)

Thời sự 18h30 (04/10/2016)