Vì an ninh Tổ quốc: Đề phòng tội phạm trộm cắp, cướp giật dịp cuối năm

Vì an ninh Tổ quốc: Đề phòng tội phạm trộm cắp, cướp giật dịp cuối năm