Khối thi đua số 1 hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Khối thi đua số 1 hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Chiều nay, Khối thi đua số 1 hội nghị tổng kết thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy – Trưởng khối thi đua đến dự.