Xem phiên bản di động
    

‘Sông Mekong’

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 08/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 08/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 05/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 05/4/2016)

Thủy điện trên sông Mekong ảnh hưởng tới người dân thì không nên làm

Thủy điện trên sông Mekong ảnh hưởng tới người dân thì không nên làm

“Nếu thực sự việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính Mekong có ảnh hưởng, tác động lớn tới môi trường và đời sống của nhân dân thì nhất định chúng ta không nên làm”, Thủ tướng Thongsing Thammavong nói.

Mekong vào top 10 con sông đẹp nhất thế giới

Mekong vào top 10 con sông đẹp nhất thế giới

Trong danh sách những con sông đẹp nhất do Telegraph công bố, Mekong xếp thứ sáu bên cạnh những cái tên như Giang Tử, Rhine…

60 phút (05/11/2014)

60 phút (05/11/2014)

Thời sự 11h (26/9/2014)

Thời sự 11h (26/9/2014)

60 phút (24/7/2014)

60 phút (24/7/2014)