Xem phiên bản di động
    

‘sở kế hoạch đầu tư’

Phỏng vấn Phó GĐ Sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Long về chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh cá thể

Phỏng vấn Phó GĐ Sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Long về chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh cá thể

Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp…Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Theo kế hoạch năm nay tỉnh Vĩnh Long phấn đấu vận động 100 hộ sản xuất kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Bản tin trưa (09/11/2016)

Bản tin trưa (09/11/2016)

Thời sự 18h30 (25/12/2015)

Thời sự 18h30 (25/12/2015)

Thời sự 18h30 (03/11/2015)

Thời sự 18h30 (03/11/2015)

Thời sự 18h30 (15/5/2015)

Thời sự 18h30 (15/5/2015)

Thời sự 18h30 (19/12/2014)

Thời sự 18h30 (19/12/2014)