Xem phiên bản di động
    

‘Sở’

Sản xuất lúa Vĩnh Long tăng năng suất và chất lượng

Sản xuất lúa Vĩnh Long tăng năng suất và chất lượng

Xác định lúa vẫn là cây trồng có thế mạnh nên thời gian qua, bên cạnh việc cung ứng thêm các loại giống mới, tỉnh Vĩnh Long quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và vận động nông dân sản xuất lúa theo chuỗi giá trị. Nhờ vậy năng suất và chất lượng lúa không ngừng được nâng lên.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 15/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 15/9/2016)