Xem phiên bản di động
    

‘Sét đánh’

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 14/10/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 14/10/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 29/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 29/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 16/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 16/7/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 29/5/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 29/5/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 18/5/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 18/5/2016)

Cơ thể bạn biến đổi thế nào sau khi bị sét đánh?

Cơ thể bạn biến đổi thế nào sau khi bị sét đánh?

Mùa hè thường xảy ra hiện tượng mưa giông kèm theo sấm sét. Bạn có biết sét đánh có tác động thế nào đến cơ thể của chúng ta và để lại hậu quả gì không?

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/4/2016)

30 phút (13/5/2015)

30 phút (13/5/2015)

60 phút (13/5/2015)

60 phút (13/5/2015)