Xem phiên bản di động
    

‘sâu bệnh’

Gần 35.000 ha lúa Hè Thu ở ĐBSCL bị nhiễm rầy nâu

Gần 35.000 ha lúa Hè Thu ở ĐBSCL bị nhiễm rầy nâu

Gần đây, do thời tiết diễn biến bất thường nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tấn công gây hại trên cây trồng, trong đó có rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa hè thu.

Bản tin trưa (05/9/2016)

Bản tin trưa (05/9/2016)

Bản tin trưa (19/5/2016)

Bản tin trưa (19/5/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)

Bản tin trưa (09/5/2016)

Bản tin trưa (09/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Thời sự 11h (10/12/2015)

Thời sự 11h (10/12/2015)

Thời sự 11h (23/11/2015)

Thời sự 11h (23/11/2015)

Cần quan tâm phòng trừ dịch hại trên trà lúa đông xuân giai đoạn đòng trổ đến chín

Cần quan tâm phòng trừ dịch hại trên trà lúa đông xuân giai đoạn đòng trổ đến chín

Tuần qua, do ảnh hưởng của thời tiết và một số địa phương đang bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân nên tình hình dịch bệnh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng trổ đến chắc xanh tại các huyện có chiều hướng gia tăng với trên 5.200 ha, cao hơn 500 ha so với tuần trước.