Xem phiên bản di động
    

‘Quốc khánh 2-9’

TP Hồ Chí Minh triển lãm ảnh mừng Quốc khánh

TP Hồ Chí Minh triển lãm ảnh mừng Quốc khánh

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, sáng nay (31-8), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM đã khai mạc triển lãm ảnh “Phát huy thành quả Cách mạng tháng 8 năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/09/2016)

Thời sự 11h (01/9/2015)

Thời sự 11h (01/9/2015)

Thời sự 11h (21/8/2015)

Thời sự 11h (21/8/2015)

Thời sự 11h (20/8/2015)

Thời sự 11h (20/8/2015)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Thời sự 11h (02/9/2014)

Thời sự 11h (02/9/2014)

60 phút (28/8/2014)

60 phút (28/8/2014)

Thời sự 11h (26/8/2014)

Thời sự 11h (26/8/2014)