Thủ tướng ký Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

Thủ tướng ký Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng.