Xem phiên bản di động
    

‘Phiên họp thường kỳ’

UBND tỉnh Vĩnh Long họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Vĩnh Long họp phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 28/9, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2017, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Chính phủ họp thường kỳ tháng Ba: Nhiều tín hiệu tốt của nền kinh tế

Chính phủ họp thường kỳ tháng Ba: Nhiều tín hiệu tốt của nền kinh tế

Tại phiên họp, sau khi đánh giá 10 tín hiệu tốt của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Bản tin trưa (30/9/2016)

Bản tin trưa (30/9/2016)

Thời sự 11h (29/7/2015)

Thời sự 11h (29/7/2015)

Thời sự 11h (26/5/2015)

Thời sự 11h (26/5/2015)

Thời sự 11h (03/3/2015)

Thời sự 11h (03/3/2015)

Thời sự 11h (10/11/2014)

Thời sự 11h (10/11/2014)

Thời sự 11h (29/8/2014)

Thời sự 11h (29/8/2014)

Thời sự 11h (11/6/2014)

Thời sự 11h (11/6/2014)

Thời sự 11h (29/5/2014)

Thời sự 11h (29/5/2014)