Xem phiên bản di động
    

‘phát triển KTXH’

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Thời sự 18h30 (14/02/2016)

Thời sự 18h30 (14/02/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết