Xem phiên bản di động
    

‘Phát thanh truyền hình’

Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định quản lý phát thanh truyền hình

Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định quản lý phát thanh truyền hình

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Thời sự 18h30 (01/01/2015)

Thời sự 18h30 (01/01/2015)

Thời sự 18h30 (28/12/2014)

Thời sự 18h30 (28/12/2014)

Thời sự 11h (24/12/2014)

Thời sự 11h (24/12/2014)

Thời sự 11h (22/12/2014)

Thời sự 11h (22/12/2014)

Thời sự 11h (14/6/2014)

Thời sự 11h (14/6/2014)

Thời sự 11h (28/02/2014)

Thời sự 11h (28/02/2014)