Xem phiên bản di động
    

‘Nông thôn mới’

Hiếu Thuận nỗ lực thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Hiếu Thuận nỗ lực thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Hiện một số xã trong tỉnh Vĩnh Long mới thực hiện đạt dưới 10/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm nay đạt ít nhất 10 tiêu chí, địa phương này đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

Phóng sự: Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Phóng sự: Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ công trình nông thôn mới

Hiệu quả từ công trình nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phú Đức, huyện Long Hồ đã được tỉnh, huyện đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng về giáo dục, văn hóa, thủy lợi, giao thông, góp phần làm cho diện mạo nông thôn đổi mới. Những công trình này khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, mang đến niềm tin phấn khởi cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ  tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, bằng nhiều hình thức, cách làm, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Vĩnh Long nâng chất lượng xã nông thôn mới

Vĩnh Long nâng chất lượng xã nông thôn mới

Để nâng chất lượng đối với các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành tiêu chí xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hựu Thành hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Hựu Thành hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi nên phần lớn xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu nhập của người dân đã được cải thiện qua từng năm. Xã HựuThành, huyện Trà Ôn là một trong những địa phương như thế.

Nông thôn ngày nay: Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Xã Hòa Ninh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xã Hòa Ninh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Là một trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019, thế nhưng xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ hiện là địa phương còn số tiêu chí chưa đạt nhiều nhất. Vì vậy, để đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, xã Hòa Ninh cần có sự tập trung, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Nông thôn ngày nay: Nông dân Khmer phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Nông dân Khmer phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới Mỹ Hòa

Nông thôn mới Mỹ Hòa

Xã Mỹ Hòa,Thị xã Bình Minh sau gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới vẫn tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt.Trong đó, nổi bật là hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

 
 
 
 
 
 
Liên kết