Xem phiên bản di động
    

‘Nhà văn hóa’

“Thuốc” nào chữa đúng bệnh để “cứu sống” nhà văn hóa ở cơ sở?

“Thuốc” nào chữa đúng bệnh để “cứu sống” nhà văn hóa ở cơ sở?

Trước thực trạng các điểm sinh hoạt văn hóa thể thao ở cơ sở chưa phát huy hiệu quả cũng như chưa thật sự tương xứng với giá trị đầu tư của hàng loạt công trình trên địa bàn tỉnh, nhiều kiến nghị và giải pháp được đặt ra xung quanh việc quản lý tổ chức hiệu quả hoạt động nhà văn hóa xã, trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa, cụm thể thao ấp.

Tỉnh Vĩnh Long có 53 nhà văn hóa xã hoạt động

Tỉnh Vĩnh Long có 53 nhà văn hóa xã hoạt động

Theo thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 53 nhà văn hóa xã, trong đó có 32 nhà văn hóa đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

“Nhà văn hóa” của dân

“Nhà văn hóa” của dân

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Tân đã xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa vừa tiết kiệm, vừa mang lại hiệu quả thay cho việc xây dựng các nhà văn hóa vừa tốn kém, vừa không phát huy được hiệu quả. Đó là điểm sinh hoạt văn hóa ấp-cụm ấp.

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Chuyện hôm nay: Nâng cao hiệu quả cụm công trình văn hóa xã nông thôn mới (04/8/2016)

Chuyện hôm nay: Nâng cao hiệu quả cụm công trình văn hóa xã nông thôn mới (04/8/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/06/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/3/2016)

Thời sự 18h30 (11/3/2016)

60 phút (02/7/2014)

60 phút (02/7/2014)