Xem phiên bản di động
    

‘Nhà trường’

Văn hóa đọc nhìn từ góc độ nhà trường

Văn hóa đọc nhìn từ góc độ nhà trường

Hôm nay kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21/4, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày này được diễn ra. Để văn hóa đọc trong giới trẻ trở nên thực chất hơn nữa, thì nhà trường đóng một vai trò quan trọng, đối với việc hình thành và phát triển văn hóa đọc cho học sinh.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/08/2016)

Giáo dục đào tạo: Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường (28/1/2016)

Giáo dục đào tạo: Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường (28/1/2016)

Giáo dục đào tạo: Tăng cường giáo dục thể chất trong nhà trường (03/12/2015)

Giáo dục đào tạo: Tăng cường giáo dục thể chất trong nhà trường (03/12/2015)

Giáo dục đào tạo: Giáo dục về an toàn giao thông trong nhà trường (17/9/2015)

Giáo dục đào tạo: Giáo dục về an toàn giao thông trong nhà trường (17/9/2015)

Thời sự 11h (30/5/2014)

Thời sự 11h (30/5/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết