Xem phiên bản di động
    

‘Nguyễn Văn Thảnh’

Nguyễn Văn Thảnh hướng đến mục tiêu đạt xã nông thôn mới

Nguyễn Văn Thảnh hướng đến mục tiêu đạt xã nông thôn mới

Sau thời gian nỗ lực đầu tư xây dựng, hiện nay, bộ mặt nông thôn của xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân có nhiều đổi mới. Đó là thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới trong năm nay.

Danh hài đất Việt – Tập 34: Khán giả may mắn – Nguyễn Văn Thành

Danh hài đất Việt – Tập 34: Khán giả may mắn – Nguyễn Văn Thành

Thời sự 18h30 (04/04/2015)

Thời sự 18h30 (04/04/2015)

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 196: xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 196: xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân