Xem phiên bản di động
    

‘nguyên liệu’

Cần quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp

Cần quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp

Nông sản là thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng, một số ngành công nghiệp sử dụng sản phẩm nông nghiệp lại thiếu nguyên liệu để sản xuất.

Thời sự 18h30 (22/9/2016)

Thời sự 18h30 (22/9/2016)

Thời sự 18h30 (27/6/2016)

Thời sự 18h30 (27/6/2016)

Thời sự 18h30 (11/5/2016)

Thời sự 18h30 (11/5/2016)

60 phút (24/4/2015)

60 phút (24/4/2015)

Thời sự 11h (19/01/2015)

Thời sự 11h (19/01/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết