Xem phiên bản di động
    

‘nguồn vốn’

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Thời sự 18h30 (03/12/2016)

Thời sự 18h30 (03/12/2016)

Bản tin trưa (26/9/2016)

Bản tin trưa (26/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/8/2016)

Thời sự 18h30 (16/8/2016)

Thời sự 18h30 (24/5/2016)

Thời sự 18h30 (24/5/2016)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Thời sự 11h (27/5/2015)

Thời sự 11h (27/5/2015)

Vĩnh Long phát huy hiệu quả huy động và lồng ghép các nguồn vốn

Vĩnh Long phát huy hiệu quả huy động và lồng ghép các nguồn vốn

Năm 2014, bên cạnh thực hiện riêng lẻ các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn đầu tư cho chương trình việc làm, dạy nghề, giảm nghèo cũng đã được tỉnh quan tâm phối hợp, lồng ghép nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thời sự 11h (24/9/2014)

Thời sự 11h (24/9/2014)