Xem phiên bản di động
    

‘người di cư’

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 22/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 22/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 21/9/2016)

Trường đại học trực tuyến dành cho người di cư

Trường đại học trực tuyến dành cho người di cư

Nhằm chia sẻ với người di cư, một trường đại học trực tuyến ở Đức đã được thành lập để giúp họ hoàn thành ước mơ khi cung cấp các chương trình học hoàn toàn miễn phí.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 22/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 22/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 04/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 04/3/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)

Thời sự 18h30 (26/01/2016)

Thời sự 18h30 (26/01/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết