Xem phiên bản di động
    

‘nghị quyết’

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về tam nông

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về tam nông

Sáng nay 7/9 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thời sự 18h30 (05/01/2017)

Thời sự 18h30 (05/01/2017)

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trong những ngày qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh Vĩnh Long triển khai quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 Khóa 12 mà trọng tâm là Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Thời sự 18h30 (16/12/2016)

Thời sự 18h30 (16/12/2016)

Thời sự 18h30 (15/12/2016)

Thời sự 18h30 (15/12/2016)

Tuyên truyền NQĐH lần thứ 12 của Đảng trong chức sắc TG, DT, nhân sĩ trí thức và thân nhân KB

Tuyên truyền NQĐH lần thứ 12 của Đảng trong chức sắc TG, DT, nhân sĩ trí thức và thân nhân KB

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016, sáng nay Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ trí thức và thân nhân kiều bào trong tỉnh.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2017

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Thời sự 18h30 (10/11/2016)

Thời sự 18h30 (10/11/2016)

Bản tin trưa (10/11/2016)

Bản tin trưa (10/11/2016)

Bản tin trưa (09/11/2016)

Bản tin trưa (09/11/2016)