Thử tài siêu nhí – Tập 14: Ca cảnh Mẹ là đàn ông – Huỳnh Hồng Ân – Nghệ sĩ Gia Bảo

Thử tài siêu nhí – Tập 14: Ca cảnh Mẹ là đàn ông – Huỳnh Hồng Ân – Nghệ sĩ Gia Bảo