Đời sống pháp luật: Quy định mới về cách tính giá điện đối với người thuê trọ

Đời sống pháp luật: Quy định mới về cách tính giá điện đối với người thuê trọ