Xem phiên bản di động
    

‘năng suất lúa’

Thời sự 18h30 (19/01/2017)

Thời sự 18h30 (19/01/2017)

Vĩnh Long: Năng suất lúa năm 2016 giảm 11,6%

Vĩnh Long: Năng suất lúa năm 2016 giảm 11,6%

Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, tổng diện tích đất trồng lúa trong năm 2016 của tỉnh đạt trên 176.400 ha, giảm hơn 4.000 ha so với năm 2015.

Thời sự 18h30 (02/11/2016)

Thời sự 18h30 (02/11/2016)

Thời sự 18h30 (07/6/2016)

Thời sự 18h30 (07/6/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)