Xem phiên bản di động
    

‘Mạc Can’

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 25/5/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 25/5/2016)

30 phút (28/02/2015)

30 phút (28/02/2015)

30 phút (26/02/2015)

30 phút (26/02/2015)

Hề già Mạc Can cô đơn phía cuối đất cùng trời…

Hề già Mạc Can cô đơn phía cuối đất cùng trời…

Mạc Can bảo cuộc đời ông đi qua bây giờ nhìn lại đâu cũng thấy thân phận con người. Ông không cần phải đi đâu nữa, cứ ngồi nhà mà viết cũng ra khối chuyện. Có đêm ông mở hai ba bản thảo, viết cái này “bí đường” thì chuyển sang cái kia. Nửa đêm đi loanh quanh trong nhà nghĩ ngợi, đói bụng thì xúc gạo nấu cơm ăn, rồi viết tiếp.