Xem phiên bản di động
    

‘Lý Sơn’

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 29/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 29/12/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/11/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/11/2016)

 

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 01/11/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 01/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 14/06/2016)

Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm ở đảo Lý Sơn

Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm ở đảo Lý Sơn

Những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước tạo nên nhiều vách đá trải dài hàng cây số ở huyện đảo Lý Sơn, xứng đáng trở thành công viên địa chất toàn cầu.

30 phút (13/5/2015)

30 phút (13/5/2015)

60 phút (23/03/2015)

60 phút (23/03/2015)

60 phút (19/9/2014)

60 phút (19/9/2014)

60 phút (03/8/2014)

60 phút (03/8/2014)

60 phút (09/7/2014)

60 phút (09/7/2014)