Xem phiên bản di động
    

‘lục bình’

Lục bình phủ kín sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Lục bình phủ kín sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Mặc dù đã nhiều lần phản ánh , thế nhưng cứ vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch lúa đông xuân thì sông Cái Tàu – Sóc Tro đoạn thuộc xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ lại phủ kín lục bình.

Thời sự 18h30 (06/04/2018)

Thời sự 18h30 (06/04/2018)

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu – Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cây lục bình đã trở thành một loại cây trồng dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, việc trồng lục bình tự phát, thiếu quy hoạch đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như việc sản xuất nông nghiệp.

60 phút (06/3/2015)

60 phút (06/3/2015)

60 phút (03/7/2014)

60 phút (03/7/2014)

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới huyện Long Hồ

Cần quy hoạch lại diện tích trồng lục bình tại sông Cái Tàu Sóc Tro thuộc xã Thạnh Quới huyện Long Hồ

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cây lục bình đã trở thành một loại cây trồng dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, việc trồng lục bình thiếu quy hoạch đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của người dân.

 
 
 
 
 
 
Liên kết