Xem phiên bản di động
    

‘luật quy hoạch’

Quốc hội thảo luận về các luật liên quan đến Luật quy hoạch

Quốc hội thảo luận về các luật liên quan đến Luật quy hoạch

Sáng 1/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, sáng nay 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật quy hoạch

Quốc hội  thảo luận về dự thảo Luật quy hoạch

Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 , ngày 25/10 , các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch.

Rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến Luật quy hoạch

Rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến Luật quy hoạch

Ngày 18/9, tại phiên họp thứ 14, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng.

Quốc hội thảo luận dự án Luật quy hoạch

Quốc hội thảo luận dự án Luật quy hoạch

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng nay 26/5, đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

Thời sự 18h30 (06/03/2017)

Thời sự 18h30 (06/03/2017)

Thời sự 18h30 (10/01/2017)

Thời sự 18h30 (10/01/2017)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết