Xem phiên bản di động
    

‘Loan Mỹ’

Nâng mức thu nhập người dân Loan Mỹ

Nâng mức thu nhập người dân Loan Mỹ

Theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó qui định thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đối với các tỉnh ĐBSCL là từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

Xã Loan Mỹ khởi công XD Trường tiểu học do Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ gần 13 tỷ đồng

Xã Loan Mỹ khởi công XD Trường tiểu học do Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ gần 13 tỷ đồng

Công trình có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng, trong đó Đài Phát Thanh -Truyền hình Vĩnh Long tài trợ gần 13 tỷ đồng bao gồm toàn bộ kinh phí xây dựng trường học và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Thời sự 18h30 (25/9/2015)

Thời sự 18h30 (25/9/2015)

Thời sự 18h30 (25/8/2015)

Thời sự 18h30 (25/8/2015)

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 210: xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 210: xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

Loan Mỹ hôm nay

Loan Mỹ hôm nay

Sau ngày hòa bình lập lại, việc xây dựng phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ở địa phương có xuất phát điểm thấp như Loan Mỹ cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng nhờ sự quyết tâm, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, bộ mặt nông thôn Loan Mỹ hôm nay đã thật sự có nhiều đổi mới.

Thời sự 18h30 (30/03/2015)

Thời sự 18h30 (30/03/2015)