Xem phiên bản di động
    

‘Liên đoàn lao động Vĩnh Long’

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long sơ kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long sơ kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Chiều nay, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long sơ kết 2 năm thực hiện các thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2018

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2018

Chiều nay, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và đề ra chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019.

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động công đoàn

Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động công đoàn

Hoàn thành đạt và vượt gần 100% chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016 là kết quả được Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long khẳng định trong hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn vừa được tổ chức.

Bản tin trưa (03/02/2016)

Bản tin trưa (03/02/2016)