Xem phiên bản di động
    

‘lấy ý kiến’

Bản tin trưa (06/4/2016)

Bản tin trưa (06/4/2016)

MTTQ các phường, xã TPVL lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH & HĐND 3 cấp

MTTQ các phường, xã TPVL lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH & HĐND 3 cấp

Cùng với các địa phương trong tỉnh, UB MTTQ các phường xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời sự 18h30 (28/3/2016)

Thời sự 18h30 (28/3/2016)

Thời sự 18h30 (18/3/2016)

Thời sự 18h30 (18/3/2016)

Thời sự 11h (14/8/2015)

Thời sự 11h (14/8/2015)

Thời sự 11h (06/8/2015)

Thời sự 11h (06/8/2015)

Thời sự 11h (01/8/2015)

Thời sự 11h (01/8/2015)

Thời sự 11h (18/7/2015)

Thời sự 11h (18/7/2015)

Thời sự 11h (16/7/2015)

Thời sự 11h (16/7/2015)

Thời sự 11h (07/7/2015)

Thời sự 11h (07/7/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết