Xem phiên bản di động
    

‘lâm’

Cặp đôi hài hước – Tập 7 [4]: Lầm – Võ Minh Lâm, Bảo Lâm

Cặp đôi hài hước – Tập 7 [4]: Lầm – Võ Minh Lâm, Bảo Lâm

Cười xuyên Việt – PBNS 2016 | Tập 11 [1]: Làm… MaiKa

Cười xuyên Việt – PBNS 2016 | Tập 11 [1]: Làm… MaiKa

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,7%

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,7%

Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi cộng với giá một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định song nhờ ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả nên giá trị nông, lâm, thủy sản của tỉnh vẫn tiếp tục tăng.