Rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.