Xem phiên bản di động
    

‘kiều hối’

Thời sự 11h (29/01/2014)

Thời sự 11h (29/01/2014)

Thời sự 11h (02/01/2014)

Thời sự 11h (02/01/2014)

Việt Nam thu hút được 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013

Việt Nam thu hút được 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013

Theo Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao, kiều hối năm 2013 đạt con số ấn tượng 11 tỷ USD. Việc sử dụng nguồn kiều hối được đánh giá có bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, có tác động tốt tới nền kinh tế Việt Nam.