Xem phiên bản di động
    

‘kiểm điểm’

Thời sự 18h30 (30/3/2016)

Thời sự 18h30 (30/3/2016)

Thời sự 18h30 (01/12/2015)

Thời sự 18h30 (01/12/2015)

Thời sự 11h (18/3/2015)

Thời sự 11h (18/3/2015)

Thời sự 11h (09/3/2015)

Thời sự 11h (09/3/2015)

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015.

 
 
 
 
 
 
Liên kết