Xem phiên bản di động
    

‘Khô hạn’

Đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long ứng phó khô hạn

Đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long ứng phó khô hạn

Nam bộ đang vào cao điểm mùa khô, đến thời điểm này, toàn vùng gần như không có mưa, đang gây nhiều nguy cơ cho ngành nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.

Bản tin trưa (27/5/2016)

Bản tin trưa (27/5/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 06/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 06/04/2016

Bản tin trưa (28/3/2016)

Bản tin trưa (28/3/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)

60 phút (11/5/2015)

60 phút (11/5/2015)

30 phút (06/04/2015)

30 phút (06/04/2015)

60 phút (10/3/2015)

60 phút (10/3/2015)