Xem phiên bản di động
    

‘Hướng về biển đảo’

Tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp với hành trình về với biển đảo quê hương

Tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp với hành trình về với biển đảo quê hương

Từ ngày 14 đến ngày 18/4, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hành trình về với biển đảo quê hương nhằm giáo dục tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước cho đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu ở các đơn vị trực thuộc.

Xuất phát hành trình “Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương”

Xuất phát hành trình “Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương”

Từ ngày 13 đến ngày 17/01, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức hành trình tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương tại vùng 4 Hải quân.

Thời sự 11h (16/9/2014)

Thời sự 11h (16/9/2014)

Thời sự 11h (16/7/2014)

Thời sự 11h (16/7/2014)