Xem phiên bản di động
    

‘Họp thường kỳ’

UBND tỉnh Vĩnh Long họp thường kỳ tháng 6

UBND tỉnh Vĩnh Long họp thường kỳ tháng 6

Chiều ngày 26/6, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thời sự 18h30 (03/02/2017)

Thời sự 18h30 (03/02/2017)

Thời sự 18h30 (30/12/2016)

Thời sự 18h30 (30/12/2016)

Thời sự 18h30 (30/8/2016)

Thời sự 18h30 (30/8/2016)

Bản tin trưa (04/8/2016)

Bản tin trưa (04/8/2016)

Thời sự 18h30 (01/8/2016)

Thời sự 18h30 (01/8/2016)

Thời sự 18h30 (31/5/2016)

Thời sự 18h30 (31/5/2016)

Thời sự 18h30 (04/5/2016)

Thời sự 18h30 (04/5/2016)

Bản tin trưa (28/3/2016)

Bản tin trưa (28/3/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)

Thời sự 18h30 (02/03/2016)