Xem phiên bản di động
    

‘hội nghị tổng kết’

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ trung ương 7, khóa 9

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ trung ương 7, khóa 9

Ngày 28/9, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ Trung ương 7, khóa 9, gồm NQ số 23 về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; NQ số 24 về “công tác dân tộc”; và NQ số 25 về “công tác tôn giáo”.

Bản tin trưa (19/10/2016)

Bản tin trưa (19/10/2016)

Bản tin trưa (05/10/2016)

Bản tin trưa (05/10/2016)

Bản tin trưa (21/9/2016)

Bản tin trưa (21/9/2016)

Bản tin trưa (19/9/2016)

Bản tin trưa (19/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy

Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về việc “tăng cường tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Hội châm cứu các cấp trong tỉnh”.

Bản tin trưa (19/3/2016)

Bản tin trưa (19/3/2016)

Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2015

Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2015

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Sở Thông Tin-Truyền thông và Hội nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2015 và định hướng thông tin tuyên truyền năm 2016.

Thời sự 18h30 (24/12/2015)

Thời sự 18h30 (24/12/2015)