Xem phiên bản di động
    

‘hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội’

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội

Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội

Chiều ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội quý I, định hướng công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội quý II năm 2019.

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Sáng ngày 25/1 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động cộng tác viên năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2018.

Bản tin trưa (16/7/2016)

Bản tin trưa (16/7/2016)