Xem phiên bản di động
    

‘hội nghị báo cáo viên’

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 5/2019

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 5/2019

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2019.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1/2019

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1/2019

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương trực tuyến tháng 1 năm 2019.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị báo cáo viên tháng 11

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị báo cáo viên tháng 11

Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp huyện ủy Vũng Liêm tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018. Ông Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị báo cáo viên tháng 10

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị báo cáo viên tháng 10

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2018. Ông Nguyễn Bách Khoa, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị báo cáo viên tháng 08/2018

Hội nghị báo cáo viên tháng 08/2018

Tại Thị xã Bình Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8 năm 2018. Ông Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía Nam

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía Nam

Hôm nay, 10/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long kỳ tháng 6 năm 2018

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long kỳ tháng 6 năm 2018

Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Long Hồ tổ chức hội nghị Báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long kỳ tháng 6; sơ kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2017

Hội nghị báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2017

Sáng nay 26/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp huyện ủy Vũng Liêm tổ chức Hội nghị báo viên tháng 9/2017.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2016.

Bản tin trưa (01/9/2016)

Bản tin trưa (01/9/2016)