Xem phiên bản di động
    

‘học bổng Trần Đại Nghĩa’

Trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng

Trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng

Chung tay cùng với tỉnh Vĩnh Long chăm lo cho sự nghiệp trồng người, trong năm học 2018 – 2019, Đài Phát Thanh – Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục cấp học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật và học sinh người dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong tỉnh.

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Sinh viên tài năng năm 2019

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Sinh viên tài năng năm 2019

Nhân dịp mừng Đảng mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, sáng nay Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Sinh viên tài năng năm 2019.

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019

Tiếp tục thực hiện đề án mở rộng Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sáng nay, Đài PT và TH Vĩnh Long tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường cho học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng của tỉnh Vĩnh Long năm học 2018-2019.

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng tại 2 huyện Trà Ôn, Tam Bình

Đài PTTH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng tại 2 huyện Trà Ôn, Tam Bình

Tiếp tục các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngày 25/10, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2018-2019 cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi ở các trường trung học thuộc 2 huyện Trà Ôn, Tam Bình.

Năm học 2018-2019 Đài PTTH Vĩnh Long trao trên 2.000 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng

Năm học 2018-2019 Đài PTTH Vĩnh Long trao trên 2.000 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng

Tiếp tục hoạt động khuyến học khuyến tài, từ ngày 24-27/10, Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2018-2019 cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh.

Thông báo V/v Cấp học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp Sức Đến Trường Năm học 2018 – 2019

Đài PT-TH Vĩnh Long tiếp tục xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019

Đài PT-TH Vĩnh Long tiếp tục xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019

Tiếp sức và chia sẻ khó khăn với các học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018, Đài PT-TH Vĩnh Long xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa- Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019.

Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường

Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường

Tiếp tục thực hiện đề án mở rộng Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đài PTTH Vĩnh Long đã tổ chức lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2017 – 2018 cho các tân sinh viên thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vừa thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Đài PT & TH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa tại TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ

Đài PT & TH Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa tại TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ

Sáng nay, Đài PT & TH Vĩnh Long tổ chức lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng đợt 2 năm học 2016-2017 cho học sinh thuộc diện mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc tại TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ.

Đài PT-TH Vĩnh Long trao học bổng cho 311 em học sinh nghèo huyện Tam Bình

Đài PT-TH Vĩnh Long trao học bổng cho 311 em học sinh nghèo huyện Tam Bình

Đài PT-TH Vĩnh Long phối hợp ngành chức năng huyện Tam Bình vừa tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2016-2017 cho 311 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.