Xem phiên bản di động
    

‘Hệ thống điện’

Năm 2017 Vĩnh Long đầu tư trên 411 tỷ đồng phát triển lưới điện

Năm 2017 Vĩnh Long đầu tư trên 411 tỷ đồng phát triển lưới điện

Trong năm nay từ nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư trên 411 tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện tại địa phương.

Đời sống đô thị: Quy hoạch hệ thống điện trên các tuyến đường (09/4/2015)

Đời sống đô thị: Quy hoạch hệ thống điện trên các tuyến đường (09/4/2015)