Xem phiên bản di động
    

‘hàng giả’

Hội thảo phân biệt hàng thật hàng giả

Hội thảo phân biệt hàng thật hàng giả

Sáng nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức hội thảo phân biệt hàng thật ,hàng giả cho các cán bộ thuộc ban chỉ đạo 389 và kiểm soát viên.

Thời sự 18h30 (23/12/2016)

Thời sự 18h30 (23/12/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 10/11/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 10/11/2016)

Bản tin trưa (18/5/2016)

Bản tin trưa (18/5/2016)

Bản tin trưa (14/5/2016)

Bản tin trưa (14/5/2016)

Thời sự 18h30 (12/5/2016)

Thời sự 18h30 (12/5/2016)

Bản tin trưa (12/5/2016)

Bản tin trưa (12/5/2016)

Bản tin trưa (11/5/2016)

Bản tin trưa (11/5/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)

Bản tin trưa (10/5/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)