Xem phiên bản di động
    

‘Hải quân vùng 5’

Thời sự 18h30 (05/01/2017)

Thời sự 18h30 (05/01/2017)

Thời sự 11h (07/5/2015)

Thời sự 11h (07/5/2015)

Vùng 5 hải quân phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua quyết thắng

Vùng 5 hải quân phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua quyết thắng

Là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa…của Tổ quốc, thời gian qua, Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Hải Quân Vùng 5 nói riêng đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời sự 11h (08/5/2014)

Thời sự 11h (08/5/2014)

Thời sự 11h (10/01/2014)

Thời sự 11h (10/01/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết